Hasta Hakları

Hasta Hakları

1. HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI:

Sağlık kuruluşlarına başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir. Hasta doktorunu ve sağlık kurumunu seçme ve tedavinin bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.

2. SAYGI VE İHTİBAR GÖRME HAKKI:

Hasta, her zaman her türlü koşulda, bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tektik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir.

3. MAHREMİYET HAKKI:

Hastalar, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, kuruluş ile resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir. Hastalar, hekimleriyle görüşme ve muayene edilme aşamalarında, yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.

4. KİMLİĞİ BİLME HAKKI:

Hastalar, kuruluşlarda ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ile meslek sorumluluklarını bilme hakkı vardır.

5.BİLGİ EDİNME HAKKI:

Hastalar, kendileri ya da yasal varisleri kanalı ile, tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kuruluşun kendilerine ilişkin tıbbi dokümantasyonuna ulaşma ve kendine ilişkin tıbbi dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır.

6. HABERLEŞME HAKKI:

Temin edebildiği ve bedelini ödeyebildiği takdirde, resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile tercüman isteme hakkı vardır.

7. HASTADAN RIZA ALINMASI:

Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili bir ölüm ya da ciddi yan etki riski ile problemler ve sonuçta elde edilecek başarı şansı gibi konularda mümkün olan bilgilendirme yapıldıktan sonra, tedavisi ile ilgili olarak varılacak kararlara katılma hakkına sahiptir. Hasta bu hakkı kullandığı takdirde yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır Hastanın eğitim ve araştırma katılımında gönüllülük esastır.

8. DANIŞMA (KONSÜLTASYON) HAKKI:

Hastanın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın hekimi ile görüş birliğine varıldığı takdirde hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.

9. PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME HAKKI:

Hastanın planlanan tedaviyi reddetme hakkı vardır. Hastanın tedaviyi reddi halinde başına gelebilecekler hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.

Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde kurum ile ilişiği kesilir. Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın başvurması halinde, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır.

Kurumda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.

10. TETKİK VE TEDAVİ BEDELLERİ:

Hastanın sağlık kuruşunda sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği açık ve detaylı bir faturasını isteme hakkı vardır.

11. SOSYAL VE PSİKOLOJİK DESTEK ALMA HAKKI:

Hastaların, teşhis işlemlerinde veya tedaviye almadığı sürece, kendilerine has kıyafetleri giyme inançlarıyla ilgili görev ve sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

12. HASTANIN ŞİKAYETLERİ:

Hastanın şikayetleri dikkate alınarak, şikayet mekanizmasının başlatılması gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ve sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır. Hastaların 6023 kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvurup hakkı saklı kalmak koşulu ile kuruluşun hastana haklarına ilişkin şikayetlerini öncelikle kuruluşun idari yetkilisine veya kuruluşun “Bilimsel Etik Kuruluna” bilgilendirme hakkı vardır. Hasta, hukuki hakları için ve yargıya başvurma hakkına sahiptir.

13. SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARI:

Hasta, kendisine bir hasta olarak uygulanacak hastane kural ve uygulamaları hususunda bilgi edinme hakkına sahiptir. Hasta tıbbi kayıtlarında bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık ve tedavi işlemi ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

14. DİNİ HİZMETLERDEN FAYDALANMA HAKKI:

Bedeli ödendiği ve temin edildiği takdirde, agoni halindeki hasta için, hastanın kanunen yetkili temsilcinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamı getirme hakkı vardır.

15. SAĞLIK PERSONELİNİ TANIMA VE SEÇME HAKKI:

Mevzuat ile belirlenmiş usulce uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen hekimi değiştirme ve başka hekimden konsültasyon isteme hakkı vardır. Personeli seçme, hekimin değiştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında, mevzuat ile belirlenen ücret farkı ve bu hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.

İletişim Bilgileri

ADRES: Kılıçarslan İlköğretim Okulu Karşısı Coğlaki Mahallesi 1203 Sokak No:3 Merkez/ AKSARAY 


TEL: +90 382 212 3344
FAX: +90 382 214 4888
WEB: www.aksaraymayahastanesi.com

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi           : 08:00 - 17:00 
Salı                    : 08:00 - 17:00 
Çarşamba         : 08:00 - 17:00 
Perşembe         : 08:00 - 17:00 
Cuma                : 08:00 - 17:00 
Cumartesi        : 08:00 - 13:00 
Pazar               : Sadece Acil Servis